Tekstai-Studijos

Svarstymų demokratija ir informacinės technologijos

Studijoje "Svarstymų demokratija ir informacinės technologijos: piliečių įgalinimas per šiuolaikines technologijas" keliamas klausimas, ar, ir kaip, pasitelkiant šiuolaikines informacines technologijas, būtų galima įgyvendinti dalyvavimo demokratiją, numatančią aktyvų piliečių įsitraukimą apibrėžiant tikslus ir organizuojant savo bendrabūvį.

Plačiau

Elektroninio balsavimo galimybiu studija

Šios studijos tikslas - įvertinti elektroninio balsavimo įvedimo Lietuvoje galimybes, potencialią naudą, kaštus bei galimus pavojus.

Plačiau

*