Apie projektą
Apie projektą

Mokslinis projektas "Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė" (e-demokratija)

Pastaraisiais metais tiek Lietuvoje, tiek Vakaruose daug kalbama apie gilėjančias demokratijos problemas - mažėjantį rinkėjų aktyvumą, didėjantį nepasitikėjimą politinėmis institucijomis, politikos virtimą šou ir pan. Šios problemos kelia klausimą apie tradicinių demokratinių mechanizmų efektyvumą ir prasmingumą šiuolaikinėje visuomenėje ir skatina ieškoti naujų piliečių ir valdžios komunikacijos formų, kūrybiškai panaudojant žinių visuomenės teikiamas galimybes.

Projekto tikslas - identifikuoti esmines demokratijos funkcionavimo problemas šiuolaikinėje žinių visuomenėje, įvertinti jų mastą, nustatyti gilumines jų priežastis ir pasiūlyti efektyvius būdus joms spręsti, panaudojant naująsias informacines technologijas.

Projekto uždaviniai:

1. Ištirti elektroninio balsavimo teikiamas galimybes rinkėjų aktyvumui skatinti, įvertinti el. balsavimo įvedimo perspektyvas Lietuvoje.

2. Įvertinti ideologijų svarbą demokratijos funkcionavimui žinių visuomenėje ir nustatyti Lietuvos partijų ideologinio silpnumo priežastis.

3. Sukurti elektroninį pagalbos rinkėjams įrankį, leidžianti jiems identifikuoti savo politines nuostatas ir pažiūras svarbiausiais šalies politiniais klausimais ir nustatyti jų atitikimą rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir kandidatų nuostatoms. Ištirti tokio įrankio teikiamas galimybes prasmingam rinkėjų pasirinkimui skatinti ir rinkėjų aktyvumui šiuolaikinėje žinių visuomenėje didinti.

4. Įvertinti kompiuterizuotos parlamento narių veiklos analizės galimybes bei sukurti atitinkamus įrankius Lietuvos Seimo narių veiklos analizei.

5. Nustatyti kokybiškų viešų diskusijų prielaidas ir veiksnius ir įvertinti svarstymų (deliberatyvinės) demokratijos praktinio įgyvendinimo galimybes ir prielaidas.

6. Įvertinti politinės satyros, parodijos ir ironijos funkcijas šiuolaikinėje visuomenėje ir teikiamas pilietinės kritinės refleksijos galimybes.

7. Ištirti ir įvertinti siūlomų elektroninės demokratijos priemonių veiksmingumą, kaštus ir potencialias grėsmes, tyrimo pagrindu sukurti kokybiškos demokratijos žinių visuomenėje modelį.

Projekte dalyvauja trys mokslo institucijos: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (atsakingoji institucija), Kauno technologijos universiteto Politikos ir viešojo administravimo institutas ir Mykolo Romerio universitetas bei 19 vykdytojų iš įvairių mokslo sričių: politikos mokslų, sociologijos, komunikacijos, matematikos ir informatikos. Projekto darbe bei renginiuose taip pat dalyvauja mokslininkai iš kitų Lietuvos universitetų (Vytauto Didžiojo universiteto, ISM) ir kitų šalių (Estijos, Vokietijos, Italijos, JAV), VU TSPMI, Komunikacijos fakulteto bei Mykolo Romerio universiteto studentai. Projekto vadovė - dr. Ainė Ramonaitė.

Projektas finansuojamas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo pagal prioritetinę kryptį Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje.

Parsisiųsti projekto aprašymą: aprašymas.pdf

*